NYHEDER

De nye europæiske labels omkring energimærkning af vareautomater

Den 1. marts 2021 introducerede EU en ny og forenklet energimærkning, der er gældende i alle medlemsstater. Denne nye mærkning dækker en lang række produkter - herunder for første gang automater til snacks og drikkevarer. 
Formålet med den europæiske lovgining er at gøre de produkter, der sælges på det europæiske marked, mere energieffektive. Energimærkningen giver en let og tydelig angivelse af energiforbruget og anden væsentlig information. 
For alle produktkategorier, der allerede var klassificeret i henhold til det tidligere gældende system, giver det nye system en klassifikation på en skala fra A til G istedet for A+++ til D.  


Eksempelvis vil et produkt, der tidligere var klassificeret som A+++ nu blive placeret i kategorien B eller C, uden at dette betyder, at produktets energieffektivitet er faldet eller elforbruget steget. Få produkter vil fra starten ende i kategorien A, hvad der derfor vil give producenter et incitament til at udvikle endnu mere energieffektive prdoukter for at deres nye modeller kan komme i denne kategori. 
Forbrugerne kan med det samme let se hvilke produkter, der anvender mest energi og er mindst energieffektive. Dette vil også give et incitament for producenter, så de investerer endnu mere i udvikling og innovation inden for energibesparende tiltag og produkter.

For automater til snack - og drikkevareautomater erstatter den nye energimærkning (nye kategorier og nye parametre) den tidligere protokol, EVA EMP 3.1, der var fastsat af den europæiske vendingorganisation, European Vending Association.

Alle de produkter, der kræver energimærkning skal registreres i EPREL-databasen, før de kan sælges på det europæiske marked. Databasen og den information, der er samlet på hjemmesiden kan tilgås ved at scanne QR-koden på alle nye mærkesedler. 

Necta, der er et brand, som altid har haft fokus på at forbedre sine produkters energiforbrug og på at udvikle produkter med så lav miljømæssig påvirkning som muligt, er klar til at tage den nye udfordring op og tilbyde kunderne nye mere miljøvenlige produkter.
For mere detaljeret information henvises til det officielle dokument fra den europæiske vendingorganisation, European Vending Association document her